Ujësjellës & Kanalizime
572
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-572,page-child,parent-pageid-576,bridge-core-2.3.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Ujësjellës & Kanalizime

Objekte të tjera

Objekti
Çmimi (ALL)
Ndërtim Ujësjellësi 7 fshatrave Karbunare, Lushnjë (Rrjeti Jashtëm) 68.324.789
Ndërtim Ujësjellësi Fiershegan, Lushnjë 33,346,728
CWC 073 Rehabilitim i Digës se Rubjekës (Ministria e Bujqësisë) 16,762,874
CWC 013/2 Rehabilitim i Rezerv. të kanaleve të Digës së Cetës 11,512,853
CWC 087 Rehabilitimi i Digës së Rezerv. të Sharrdushkut 18,217,176
CWC 162 Rehabilitim i Digës së Rezerv. të Tarinit (Ministria e Bujqësisë) 23,832,223
CWC 191 Rehabilitim i rrjetit Uijtës të Rezerv. Lizë, Kavajë 19,912,380
Ndërtim Ujësjellësi 7 fshatrave, Karbunare (Rrjeti brendshëm) 49,999,880
Ndërtim Ujësjellësi Toshkëz, Lushnjë (Komuna Allkaj) 75,895,704
Ndërtim i Ujësjellësit fshati Shegas, Komuna Golem Lushnjë 22,830,844
Rehabilitimi i Rezervuarit Vehcan, Komuna Hotolisht (Ministria e Bujqësisë) 4,717,322
Rehabilitimi i Rezervuarit Hotolisht, Komuna Hotolisht 4,226,234
KUZ të fshatit Marqinër , Gerdec (Bashkia Vorë) 90,100,630
Rehabilitim i puseve Kafaraj 113,909,193
Ndërtim i Ujësjellësit Picar Dedej (Bashkia Vorë) 41,220,243
Rrjeti shpërndarës Ujësjellësi Marikaj (Bashkia Vorë) 42,124,393
“S.P.Ujësjellësi Rajonal VORE-GJOKAJ-PICAR-DEDEJ” (Bashkia Vorë) 110,920,260
“Rikonstruksioni Ujesjellesit Qendër Zall Bastar” 21,011,240
Rikonstruksion i ujësjellësit Karbunare 25,222,048
Rikonstruksion i Ujësjellësit të fshatit Urë nga lagja Burimi-Gurra-Kalia dhe furnizimi me ujë i lagjes Roshaj, fshati Skrep 8,914,440
Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën që kufizohet nga rrugët: ”Idriz Dollaku ’’Zhegu’’, ‘’Isuf Seferi’’, ’’Ismet Gusia’’, dhe ‘’Tanush Topia” 19,900,945
Rehabilitimi i digave të rezervuarit Petrushë, rrethi Korçë 30,328,260
Rikonstruksion i Kanalit Ujites, Grizhë – Koplik, Shkodër 65,757,103
Ndërtim Depo Uji 600 m3, fshati Domje, (Bashkia Vorë) 8,723,489
Rikonstruksion dhe Sistemim i kanalit vaditës dhe pritës të ujrave të larta në Gjokaj 12,716,530
Ndertimi i rrjetit të brendshëm dhe të jashtëm të ujësjellesit Laç