Termat & Kushtet
659
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-659,bridge-core-2.3.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Mirësevini në Senka SHPK

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e Uebsajtit Senka SHPK.

Senka SHPK ndodhet në:

Bulevardi Bajram Curri Flat 124, Hyrja 3, Apartament 1, Tiranë
1057 – Albania, Albania

Duke hyrë në këtë faqe në internet, supozojmë se ju i pranoni plotësisht këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni faqen e internetit të Senka SHPK nëse nuk i pranoni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Termologjia e mëposhtme vlen për këto Kushte dhe Kushte, Deklaratën e Intimitetit dhe Njoftimin për Refuzimin e Ndërmarrjeve dhe çfarëdo ose të gjitha Marrëveshjet: “Klienti”, “Ju” dhe “Tuaj” ju referohet juve, personit që hyn në këtë faqe në internet dhe pranon kushtet dhe kushtet e Kompanisë. “Kompania”, “Vetë”, “Ne”, “Tona” dhe “Ne”, i referohet kompanisë sonë. “Partia”, “Palët”, ose “Ne”, i referohet si Klientit dhe vetes, ose ose Klientit ose vetvetes. Të gjitha termat i referohen ofertës, pranimit dhe konsiderimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë Klientit në mënyrën më të përshtatshme, qoftë me takime zyrtare me një kohëzgjatje fikse, ose ndonjë mjet tjetër, për qëllimin e shprehur të përmbushjes së Nevojat e klientit në lidhje me sigurimin e shërbimeve / produkteve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me ligjin mbizotërues të Shqipërisë. Usedo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, kapitalizim dhe / ose ai ose ata, merren si të këmbyeshëm dhe për këtë arsye si referencë për të njëjtën.

 

Cookies

Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke përdorur faqen e internetit të Senka SHPK ju pranoni përdorimin e cookies në përputhje me politikën e privatësisë të Senka SHPK.

Shumica e faqeve ndërvepruese të ditës moderne përdorin cookie për të na mundësuar të marrim detajet e përdoruesit për secilën vizitë. Cookies përdoren në disa zona të faqes sonë për të mundësuar funksionimin e kësaj zone dhe lehtësinë e përdorimit për ata njerëz që vizitojnë. Disa nga partnerët tanë partnerë / reklamë mund të përdorin gjithashtu cookie-t.

 

License

Nëse nuk është thënë ndryshe, Senka SHPK dhe / ose licencuesit e saj i posedojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Senka SHPK. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund të shikoni dhe / ose të shtypni faqe nga https://senka.al për përdorimin tuaj personal subjekt të kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet:

 1. Material i Republikës nga https://senka.al
 2. Shitet, marr me qira ose materiale nën licencë nga https://senka.al
 3. Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materialin nga https://senka.al

Rishpërndani përmbajtjen nga Senka SHPK (përveç nëse përmbajtja është bërë posaçërisht për rishpërndarje).

 

Komentet e përdoruesit

 1. Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën e saj.
 2. Disa pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë mundësinë që përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime, informacione, materiale dhe të dhëna (‘Komente’) në fushat e faqes së internetit. Senka SHPK nuk ekranon, modifikon, publikon ose rishikojë Komente përpara paraqitjes së tyre në faqen e internetit dhe komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet ose mendimet eSenka SHPK, agjentëve ose bashkëpunëtorëve të saj. Komentet pasqyrojnë pikëpamjen dhe mendimin e personit që poston një pamje ose mendim të tillë. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Senka SHPK nuk do të jetë përgjegjëse ose përgjegjëse për Komente ose për ndonjë kosto humbjeje, përgjegjësi, dëme ose shpenzime të shkaktuara ose të pësuara si rezultat i ndonjë përdorimi dhe / ose postimi të dhe / ose paraqitjes së Komente në këtë uebfaqe.
 3. Senka SHPK ruan të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që konsideron në diskrecionin e tij absolut të jetë e papërshtatshme, fyese ose në kundërshtim me këto Kushte dhe Rregulla.
 4. Ju garantoni dhe përfaqësoni që:
  1. Ju keni të drejtë të postoni komentet në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
  2. Komente nuk cenojnë ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizime të drejtat e autorit, patentën ose markën tregtare, ose të drejtën tjetër pronësore të ndonjë pale të tretë;
  3. Komentet nuk përmbajnë ndonjë material ose material të shpifur, shpifës, fyes, të pavendosur ose përndryshe të paligjshëm i cili është një pushtim i intimitetit
  4. Komente nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes, porosi ose aktivitete tregtare ose veprimtari të paligjshme.
 5. Me këtë ju jepet Senka SHPK një licencë jo-ekskluzive mbretërore për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët që të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë ndonjë prej komenteve tuaja në të gjitha format dhe formatet ose media.

 

Lidhja lidhëse me përmbajtjen tonë

 1. Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me Uebfaqen tonë pa miratimin paraprak me shkrim:
  1. Agjencitë qeveritare;
  2. Motorët e kërkimit;
  3. Organizatat e lajmeve;
  4. Shpërndarësit e drejtorive në internet kur ata na listojnë në direktori mund të lidhen me Uebfaqen tonë në të njëjtën mënyrë si ato që lidhen me Uebfaqet e bizneseve të tjera të listuara; dhe
  5. Bizneset e Akredituara në të gjithë Sistemin, përveç se kërkojnë organizata jofitimprurëse, qendra tregtare bamirësie dhe grupe bamirësie për mbledhjen e fondeve, të cilat nuk mund të lidhen me Uebfaqen tonë.
 1. Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë, me botimet ose me informacione të tjera në faqen e internetit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës lidhëse.
 2. Ne mund të konsiderojmë dhe aprovojmë në diskrecionin tonë kërkesat e tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:
  1. Burimet e informacionit të njohur për konsumatorin dhe / ose biznes, siç janë Dhomat e Tregtisë, Shoqata Amerikane e Automjeteve, AARP dhe Unioni i Konsumatorëve;
  2. faqet e komunitetit dot.com;
  3. shoqatat ose grupet e tjera që përfaqësojnë bamirësi, duke përfshirë faqet e dhënies së bamirësisë,
  4. shpërndarësit e drejtorive në internet;
  5. portalet e internetit;
  6. firmat e kontabilitetit, avokatisë dhe këshillimit, klientët kryesorë të të cilëve janë bizneset; dhe
  7. institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

Ne do të aprovojmë kërkesa për lidhje nga këto organizata nëse përcaktojmë se: (a) lidhja nuk do të reflektonte në mënyrë të pafavorshme për ne ose bizneset tona të akredituara (për shembull, shoqatat tregtare ose organizatat e tjera që përfaqësojnë natyrshëm dyshime të llojeve të biznesit, të tilla si punë-at- mundësitë e shtëpisë, nuk do të lejohen të lidhen); (b) organizata nuk ka një rekord të pakënaqshëm me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria që lidhet me hiperlidhjen tejkalon mungesën e Senka SHPK; dhe (d) kur lidhja është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm për burimet ose është në përputhje me tjetrën me përmbajtjen editoriale në një buletin ose një produkt të ngjashëm që avancon misionin e organizatës.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë, me botime ose me informacione të tjera në internet, për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produktet ose shërbimet; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës lidhëse.

Nëse jeni ndër organizatat e listuara në paragrafin 2 më lart dhe jeni të interesuar të lidheni në faqen tonë të internetit, duhet të na njoftoni duke dërguar një e-mail në info@senka.al .
Ju lutemi të përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës tuaj, informacionin e kontaktit (të tillë si një numër telefoni dhe / ose adresën e postës elektronike), si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të të gjitha URL-ve nga të cilat keni ndërmend të lidheni me Uebfaqen tonë, dhe një listë e URL (ve) në faqen tonë në të cilën dëshironi të lidheni. Lejo 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e aprovuara mund të lidhen me Uebfaqen tonë si më poshtë:

 1. Me përdorimin e emrit tonë të korporatës; ose
 2. Duke përdorur lokalizuesin e burimeve uniforme (adresën e Uebit) që lidhen me; ose
 3. Duke përdorur ndonjë përshkrim tjetër të faqes sonë të internetit ose materialit që lidhet me atë ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e palës lidhëse.

Asnjë përdorim i logos së Senka SHPK-së ose veprave të tjera të artit nuk do të lejohen të lidhin mungesën e një marrëveshje të licencës së markës tregtare.

 

Iframes

Pa miratimin paraprak dhe shprehjen e lejes me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona në internet ose të përdorni teknika të tjera që ndryshojnë në çfarëdo mënyre prezantimin vizual ose pamjen e faqes sonë të internetit.

 

Rezervimi i të drejtave

Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë dhe në diskrecionin e tij të vetëm për të kërkuar që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju pranoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet në Uebfaqen tonë me një kërkesë të tillë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën të ndryshojmë këto terma dhe kushte dhe politikën e saj lidhëse në çdo kohë. Duke vazhduar të lidheni me Uebfaqen tonë, ju pranoni të respektoheni dhe respektoni këto terma dhe kushte lidhëse.

 

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në Uebfaqen tonë ose ndonjë uebfaqe të lidhur për të kundërshtuar për ndonjë arsye, mund të na kontaktoni për këtë. Ne do të konsiderojmë kërkesa për të hequr lidhjet, por nuk do të kemi asnjë detyrim ta bëjmë këtë ose të përgjigjet drejtpërdrejt tek ju.

Përderisa ne përpiqemi të sigurojmë që informacioni në këtë faqe të internetit është i saktë, ne nuk garantojmë tërësinë ose saktësinë e tij; as nuk angazhohemi të sigurojmë që uebfaqja të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i azhurnuar.

 

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të kemi përgjegjësi ose përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në Uebfaqen tuaj. Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të na mbroni nga të gjitha pretendimet që dalin ose bazohen në Uebfaqen tuaj. Asnjë lidhje (link) nuk mund të shfaqet në ndonjë faqe në faqen tuaj të internetit ose brenda ndonjë konteksti që përmban përmbajtje ose materiale që mund të interpretohen si shpifëse, të pahijshme ose kriminale, ose të cilat shkelin, shkelin ndryshe, ose mbrojnë shkeljen ose shkeljen tjetër të çfarëdo të drejtat e palëve të treta.

 

Disclaimer

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet që lidhen me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqe në internet (përfshirë, pa kufizime, çdo garanci të nënkuptuar me ligj në lidhje me cilësinë e kënaqshme, përshtatshmërinë për qëllimin dhe / ose përdorimi i kujdesit dhe aftësive të arsyeshme). Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 1. kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë për vdekjen ose dëmtimin personal që vjen nga pakujdesia;
 2. kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose mashtrimin tuaj për mashtrim ose keqpërfaqësim mashtrues;
 3. kufizoni cilindo nga detyrimet tona ose të juaja në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
 4. përjashtoni ndonjë nga detyrimet tona ose ato që nuk mund të përjashtohen sipas ligjit në fuqi.

Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë Seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit paraprak; dhe (b) rregullon të gjitha detyrimet që rrjedhin nga mohimi ose në lidhje me çështjen e këtij mohimi, përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në tort (përfshirë pakujdesinë) dhe për shkeljen e detyrës ligjore.

Në masën që uebfaqja dhe informacioni dhe shërbimet në uebfaqe ofrohen falas, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.